SCHOOL-UCHEBNIKI.RU

В. П. Черних, І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва Органічна хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів

Органічна хімія: підручник для студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів

 

Автор: В. П. Черних, І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва

Рік: 2004

Сторінок: 464

Формат: DJVU (*.djvu)

Розмір в архіві: 7,76 Мб

 

Органічна хімія зараз бурхливо розвивається, а її викладання перебуває в пошуку нових підходів. У пропонованому підручнику викладено основи сучасної органічної хімії з урахуванням досвіду викладання цієї дисципліни в Національному фармацевтичному університеті. Об'єм матеріалу відповідає програмі з органічної хімії для класів хіміко-біологічного профілю та класів з поглибленим вивченням хімії.

Підручник побудовано за принципом початкового викладання фундаментальних загальнотеоретичних положень органічної хімії з подальшим описом реакційної здатності найважливіших класів органічних речовин.

У загальнотеоретичному розділі розглянуто основні теоретичні положення органічної-хімії, а саме: природа хімічного зв'язку, взаємний вплив атомів в органічних молекулах, ізомерія, просторова будова і геометрія молекул, кислотно-оснбвні властивості органічних речовин, механізми органічних реакцій.

В основу викладення матеріалу покладено класифікацію органічних сполук за функціональними групами, що дозволяє уникнути дублювання матеріалу і сприяє формуванню цілісних уявлень про реакційну здатність органічних сполук.

На думку авторів, учень, який оволодів матеріалом, поданим У підручнику, має здобути міцні знання із сучасних основ органічної хімії та навички роботи зі спеціальною літературою.

Цей підручник не для тих, хто ще вагається, а для тих, хто вже обрав майбутню професію, пов'язану з хімією.

Підручник може бути корисним також студентам вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації фармацевтичних та медико-біологічних спеціальностей.

Автори будуть вдячні читачам за критичні зауваження, корисні поради й побажання щодо змісту і оформлення цього видання.

 

Скачати підручник  В. П. Черних, І. С. Гриценко, Н. М. Єлисєєва Органічна хімія: підручник для

студентів вищих навчальних закладів І-II рівнів

Поиск

HGH7596CC